Odwiedzając tę ​​stronę, należy dopuścić stosowanie plików cookie. Więcej na temat naszej polityki cookies.
Oddzwoni w ciągu 30 sekund. Bezpłatnie!

Stal 03Х11Н10М2Т (ЭП678; VNS-17)

Stal 16Х12В2ФТаР (ЭК181) Stal 17Х18Н9 (2Х18Н9) Stal 15H16N2AM (ЭП479) Stal 14Х20Н25В5МБ (ЛЖТ) Stal 14Х17Н2 (ЭИ268) Stal 13Х16Н3М2АФ (ВНС57) Stal 12Х18Н9 (Х18Н9) Stal 12Х12М1БФР (ЭП450) Stal 11Х17Н Stal 10Х25Н6АТМФ Stal 10Х20Н33Б Stal 10Х18Н9 Stal 10Х18Н10Т (ЭП502) Stal 10Х12Н3М2БФ Stal 10Х12Н20Т2 (ЭП452) Stal 09Х18Н9 Stal 09Х17Н (ЧС130) Stal 08Х20Н12АБФ Stal 08Х19Н12ТФ Stal 08Х16Н11М3 Stal 45Х25Н35БС Stal KATASTROFY 116-ID (ЭП753У-ID) Stal 9Х13Н6ЛК4 (ЭИ928) Stal 80Х20НС (ЭП992) Stal 50Х25Н35С2Б Stal 50Х25Н35В5К15С Stal 50Х20Н35С2Б Stal 50Х15МФАСч Stal 4Х13Н6ЛВФ (ЭП354) Stal 45Х28Н49В5С Stal 08Х13 (ЭИ496) Stal 45Х25Н20С2 Stal 45Х25Н20С Stal 35Х24Н24Б Stal 32Х13Н6К3М2БДЛТ (VNS-32; СЭС1) Stal 30Х23Н7С Stal 23Х15Н5АМ3 (18Х15Н6АМ3; VNS-9) Stal 20Х13Н2ДМЮФ (ДИ96) Stal 20X13 (02Х13) Stal 20Х12НМВБФАР (ЧС139) Stal 02Н15К10М5Ф5 Stal 03Н18К8М3ТЮ (ЗИ25) Stal 03Н18К1М3ТЮ (ЗИ80) Stal 03Н17К10В10МТ (ЭП836) Stal 03Н15К10М5Ф5 (ЭК169) Stal 03Н14Х5М3ТЮ (OMC-2) Stal 03Н14Х5М3Т (ЭП777) Stal 03Н10Х12Д2Т Stal 02Х8Н22С6 (ЭП794) Stal 02Н18М3К3Т (ЭК165; ЧС101) Stal 03Н18К9М5ТЮ (ЧС4) Stal 01Н18К9М5Т (ЭП637У) Stal 015Х18Н15Р30 (ЭП168Б) Stal 015Х18Н15Р26 (ЭП168А) Stal 015Х18Н15Р22 (ЭП167Б) Stal 015Х18Н15Р17 (ЭП167А) Stal 015Х18Н15Р13 (ЭП166Б) Stal 015Х18Н15Р09 (ЭП166А) Stal 015Н18М4ТЮ (ЭП989; ЧС5У) Stal 015Н18К13М5ТЮ (ЭП948; ЧС35) Stal 05Х12Н2М Stal 07Х25Н16АГ6Ф (ЭП750) Stal 07Х15Н30В5М2 (ЧС81) Stal 07Х12НМФБ (ЧС80) Stal 07H12NMBF (ЭП609) Stal 06Х16Н15М3БР (ЭП172) Stal 06Х16Н15М2Г2ТФР (ЧС68) Stal 06Х15Н6МВФБ (ВНС16) Stal 06Х13Н7Д2 (ЭП898) Stal 05Х12Н5К14М5ТВ (ЭП695) Stal 08Х14Н2К3МФБ (ЭК93; VNS-51) Stal 04Х16Н11М3Т (ДИ95) Stal 03Х17Н14М3 (ЗИ66) Stal 03Х13Н5М5К9 (ВНЛ-6) Stal 03Х12Н8МТЮ (ЗИ37) Stal 03Х12Н8К5М2ТЮ (ЗИ90) Stal 03Х11Н10М2Т1 (ЭП679) Stal 03Х11Н10М2Т (ЭП678; VNS-17) Stal 03Н18М4ТЮ (ЧС25) Stal 03Н18М3ТЮ (ЧС5)

Oznaczenia

Nazwa Wartość
Oznaczenie GOST cyrylica 03Х11Н10М2Т
Oznaczenie GOST łaciński 03X11H10M2T
Transliteracji 03H11N10M2T
Chemicznych elementów 03Cr11Н10Mo2Ti
Nazwa Wartość
Oznaczenie GOST cyrylica ЭП678
Oznaczenie GOST łaciński EP678
Transliteracji EhP678
Chemicznych elementów -
Nazwa Wartość
Oznaczenie GOST cyrylica ВНС-17
Oznaczenie GOST łaciński BHC-17
Transliteracji VNS-17
Chemicznych elementów WНС-17

Opis

Stal 03Х11Н10М2Т zastosowanie: do produkcji wysoko obciążonych płyt турбомашин, koła zębate, wrzeciona, robaki, części samolotów, pracujących w zakresie temperatur od kriogenicznych do +500 °C; siłowych spawanych oraz części obrabianych, pracujących w agresywnych warunkach atmosferycznych, w temperaturze do +400 ° C i temperaturach kriogenicznych; азотируемых części dla przemysłu lotniczego; pierścieni цельнокатаных różnego przeznaczenia; drutu spawalniczego.

Uwaga

Wytrzymała odporna na korozję kompleks-стареющая stal.

Standardy

Nazwa Kod Standardy
Klasyfikacja, nomenklatura i ogólne normy В20 OST 1 90005-91
Metale i wyroby z metali В32 OST 1 92049-76, TU 14-1-1540-75, TU 14-131-814-90, TU 14-1-3568-83, TU 14-1-4608-89
Wykroje. Kęsy. płyty В31 TU 14-1-1213-75, TU 14-1-1214-75, TU 14-1-2184-77, TU 14-1-3072-80
Obróbki plastycznej. odkuwki В03 TU 14-1-1530-75, TU 14-1-2100-77, TU 14-134-248-89, TU 14-1-5285-94
Blachy lub taśmy В33 TU 14-1-2035-77, TU 14-1-2095-77, TU 14-1-2151-77, TU 14-1-2494-78, TU 14-1-2519-78, TU 14-1-5132-92
taśmy В34 TU 14-1-3355-82, TU 14-1-3431-82
Spawania i cięcia metali. Lutowanie, nitowanie В05 TU 14-1-3482-82

Skład chemiczny

Standard C S P Mn Cr Si Ni Fe Cu Al B Ti Mo Nb Ca Zr
TU 14-134-248-89 ≤0.03 ≤0.01 ≤0.01 ≤0.1 10-11.3 ≤0.15 9-10.3 Resztę - ≤0.2 0.002 0.8-1 1.8-2.3 ≤0.15 - 0.06
TU 14-1-1540-75 ≤0.03 ≤0.01 ≤0.01 ≤0.1 10-11.3 ≤0.15 9-10.3 Resztę - ≤0.2 ≤0.003 0.7-1.1 1.8-2.3 ≤0.15 - ≤0.03
TU 14-1-1213-75 ≤0.03 ≤0.01 ≤0.01 ≤0.1 10-11.3 ≤0.15 9-10.3 Resztę ≤0.3 ≤0.2 - 0.6-1 1.8-2.3 ≤0.15 - -
TU 14-1-3568-83 ≤0.03 ≤0.01 ≤0.01 ≤0.1 10-11.3 ≤0.15 9-10.3 Resztę ≤0.3 ≤0.2 0.002 0.7-1.1 1.8-2.3 ≤0.15 ≤0.06 0.06
TU 14-1-4608-89 ≤0.03 ≤0.01 ≤0.01 ≤0.1 10-11.3 ≤0.15 9-10.3 Resztę ≤0.3 ≤0.2 0.003 0.6-1 1.8-2.3 ≤0.15 - 0.06
TU 14-1-2151-77 ≤0.03 ≤0.01 ≤0.01 ≤0.1 10-11.3 ≤0.15 9-10.3 Resztę - ≤0.2 ≤0.002 0.7-1.1 1.8-2.3 ≤0.15 - ≤0.06
TU 14-1-5285-94 ≤0.03 ≤0.01 ≤0.01 ≤0.1 10-11.3 ≤0.15 9-10.3 Resztę - ≤0.2 - 0.7-1.1 1.8-2.3 ≤0.15 - -
Fe - podstawa.
TU 14-1-1540-75 kompozycje chemiczne podano dla stali 03H11N10M2T (EP678) znacznik. Boru, cyrkonu, niobu i wapń wprowadza się do metalu za pomocą analizy chemicznej i obliczanie nie są ustalone. Odchylenie w składzie chemicznym: 0,20% niklu i manganu, krzemu, pod warunkiem, że ich suma jest nie większa niż 0,25%, siarki, fosforu, z zastrzeżeniem, że ich suma jest nie większa niż 0,020%.
TU 14-1-2151-77 kompozycje chemiczne podano dla stali 03H11N10M2TU-VD-VD (EP678U); Suma frakcje masowe P + S ≤ 0,022%, Mn + Si ≤ 0,30%.
TU 14-1-3482-82 kompozycje chemiczne podano dla drutu spawalniczego ze stali St-03H11N10M2T-(EP678 VD-VD).
TU 14-1-5285-94 kompozycje chemiczne podano dla stali 03H11N10M2T EP678U-ID (ID).
TU 14-1-1213-75 kompozycje chemiczne podano dla stali 03H11N10M2T-VD-VD (EP678U). Gotowe produkty mogą odchylenia od składu chemicznego: węgiel + 0,0050% chromu ± 0,20% niklu, 0,20%. Boru i cyrkonu są wprowadzane przez obliczenie odpowiednio 0,0020% i 0,060%, bez spalania analizy chemicznej i nie są wykrywane. Odchylenia siarki i fosforu, pod warunkiem, że ich udział wagowy nie przekracza łącznie 0,022%, a także krzem i mangan, pod warunkiem, że ich udział wagowy sumie nie przekracza 0,30%.
TU 14-1-4608-89 kompozycje chemiczne podano dla stali 03H11N10M2T-VD-VD (EP678U). Boru i cyrkonu, są wprowadzane do metalu za pomocą obliczeń bez uwzględnienia spalić analizę chemiczną i nie są wykrywane. Odchylenia od reguł skład chemiczny: węgla 0,0050% ± 0,20% chromu, 0,20% niklu. Odchylenia siarki i fosforu, pod warunkiem, że całkowita frakcja masy nie przekracza 0,022%, a także krzemu i manganu, pod warunkiem, że całkowita frakcja masy nie przekracza 0,30%.
TU 14-1-3568-83 kompozycje chemiczne podano dla stali 03H11N10M2T-VD-VD (EP678U). Boru, cyrkonu i zawartość wapnia określone przez obliczenia bez księgowości spalić analizę chemiczną i nie są wykrywane. Odchylenie w składzie chemicznym: 0,20% niklu, 0,30% chromu. Odchylenia siarki i fosforu, jeżeli ich całkowita zawartość nie przekracza 0,020%, a także krzem i mangan, jeżeli ich całkowita zawartość nie przekracza 0,25%. Stal 03H11N10M2T-ID (ID-EP678) zawartość cyrkonu powinna wynosić nie więcej niż 0,030%, zawartość wapnia - nie więcej niż 0,050%. Na żądanie przewiduje się w celu, dostarczenia stali o zawartości tytanu w niej w ciągu 0.80-1.10% aluminium, nie więcej niż 0,15%.
TU 14-134-248-89 kompozycje chemiczne podano dla stali 03H11N10M2T EP678U-ID (ID). Metalowa cyrkonu i boru jest wprowadzany przez obliczenie na podstawie wartości, odpowiednio, 0,0020% i 0,060%, bez spalania. Boru i cyrkonu nie są określane na podstawie analizy chemicznej. Odchylenia w skład chemiczny: węgiel 0,0050% ± 0,20% chromu, 0,20% niklu, krzemu i manganu na temat do łącznej zawartości nie więcej niż 0,30%, siarka i fosfor pod warunkiem że ich całkowita zawartość nie więcej niż 0,022%, 0,10% tytanu. Resztkowa zawartość elementy składu chemicznego stali, - według GOST 5632.

Właściwości mechaniczne

Przekrój, mm sT|s0,2, Mpa σB, Mpa d5, % y, % kj/m2, кДж/м2 Twardość brinella, Mpa HRC
Stopniowanie wskaźników właściwości gotowych термообработанных części według OST 1 90005-91
- - 1180-1370 - - - 302-376 33-41
- - 1370-1570 - - - - 41-45
- - - - - - 269-363 28-39
Pierścienie цельнокатаные w OST 1 92049-76. Hartowanie w wodzie z 910-930 °C (czas otwarcia migawki 3 h) + Starzenie w 560-660 °C (czas otwarcia migawki 6 h), chłodzenie na powietrzu
≥1180 ≥1275 ≥8 ≥30 ≥294 - -
Pierścienie цельнокатаные w OST 1 92049-76. Hartowanie w powietrzu lub w wodzie z 840-880 °C (czas otwarcia migawki 1,0-1,5 h) + Starzenie w 580-630 °C (czas otwarcia migawki 2-3 h), chłodzenie na powietrzu
≥1030 ≥1230 ≥11 ≥50 ≥590 - -
Odkuwki po DRUGIEJ 14-134-248-89. Próbki poprzeczne z перекованной przedmiotu kw., kr. 80-100 mm. Hartowanie w powietrzu z 930-970 °C (czas otwarcia migawki 40 min) + Starzenie w 550-570 °C (czas otwarcia migawki 2-3 godziny), chłodzenie na powietrzu
≥1128 ≥1230 ≥6 ≥25 ≥294 - -
Pręty walcowane i kute ze stali 03Х11Н10М2Т-VD po DRUGIEJ 14-1-3568-83. Próbki wzdłużne. Hartowanie w powietrzu z 845-875 °C (czas otwarcia migawki 40-60 minut) + Starzenie w 490-510 °C (czas otwarcia migawki 2 godziny), chłodzenie na powietrzu
≥1325 ≥1420 ≥8 ≥40 ≥294 - -
Pręty walcowane i kute ze stali 03Х11Н10М2Т-ID po DRUGIEJ 14-1-3568-83. Próbki wzdłużne. Hartowanie w powietrzu z 850-870 °C (czas otwarcia migawki 40-60 minut) + Starzenie w 585-615 °C (czas otwarcia migawki 2 godziny), chłodzenie na powietrzu
≥885 ≥1080 ≥12 ≥50 ≥588 - -
Pręty walcowane i kute w TEJ 14-1-1540-75. Hartowanie w wodzie z 1180-1220 °C (czas otwarcia migawki 1,5 h) + Hartowanie w powietrzu z 845-875 °C (czas otwarcia migawki 40 min) + Starzenie w 570-630 °C (czas otwarcia migawki 2 h), chłodzenie na powietrzu
≥1030 ≥1230 ≥11 ≥50 ≥590 - -
Pręty walcowane i kute w TEJ 14-1-1540-75. Hartowanie w powietrzu z 845-875 °C (czas otwarcia migawki 40 min) + Starzenie w 490-510 °C (czas otwarcia migawki 2 h), chłodzenie na powietrzu
≥1225 ≥1420 ≥7 ≥35 - - -
Pręty walcowane i kute TEJ 14-1-4608-89. Grupa 1. Próbki wzdłużne. Pręty do 100 mm: Hartowanie w powietrzu lub w wodzie z 950-980 °C + Starzenie w 500-520 °C (czas otwarcia migawki 4,0-4,5 godziny), chłodzenie na powietrzu; Pręty o ponad 100 mm: Potrójna hartowanie w powietrzu lub w wodzie z 950-980 °C (czas otwarcia migawki 40 min) + Starzenie w 500-520 °C (czas otwarcia migawki 4,0-4,5 godziny), chłodzenie na powietrzu
≥1270 ≥1370 ≥8 ≥35 ≥343 - -
Pręty walcowane i kute TEJ 14-1-4608-89. Grupa 2. Próbki wzdłużne. Pręty do 100 mm: Hartowanie w powietrzu lub w wodzie z 950-980 °C (czas otwarcia migawki 40 min) + Starzenie w 500-540 °C (czas otwarcia migawki 4,0-4,5 godziny), chłodzenie na powietrzu; Pręty o ponad 100 mm: Potrójna hartowanie w powietrzu lub w wodzie z 950-980 °C (czas otwarcia migawki 40 min) + Starzenie w 500-540 °C (czas otwarcia migawki 4,0-4,5 godziny), chłodzenie na powietrzu
≥1325 ≥1420 ≥8 ≥35 ≥441 - -

Opis symboli mechanicznych

Nazwa Opis
Przekrój Sección
sT|s0,2 granica plastyczności lub proporcjonalna granica tolerancji na deformacje trwałe - 0,2%
σB Wytrzymałość na rozciąganie
d5 Wydłużenie po zerwaniu
y Względne zwężenie
kj/m2 Udarność
HRC Twardość Роквеллу (индентор diament, сфероконический)

Technologiczne właściwości

Nazwa Wartość
skrawalność Труднообрабатываемая.
Makrostruktury i zanieczyszczenie Zanieczyszczenie stali niemetalicznych wtrąceń szacuje średnią ocen na normie i klasyfikacji GOST 1778 (metoda wolna przestrzeń urządzenia ø1 lub Ш4) i nie powinna przekraczać: нитридные on - 3,0 pkt, krzemiany недеформирующиеся - 2,5 pkt, pozostałe rodzaje zanieczyszczeń - 1,0 pkt. Jakość powierzchni i makrostruktury muszą być zgodne z GOST 5949.

Stal, stop odporny na korozję-odporne

Nasz konsultant pozwoli Ci zaoszczędzić czas

+7 (905) 270-13-45
E-mail:

Subskrypcja

Specjalne oferty i rabaty. :)